Blog > Komentarze do wpisu

18. Przedsmak Podlasia

Treblinka- Jasieniec- Lipki Nowe- Lipki Stare / Stoczek, 12-16 km.

Odmienny wariant powrotu z obozu w Treblince przez nieznane turystyce obszary pograniczne Mazowsza i Podlasia. Różnice wysokości terenu związane z urywającą się tu ku dolinie Bugu Wysoczyzną Siedlecką czynią przyjemniejszą wędrówkę monokulturami sosnowymi i uciążliwość wszędobylskich piasków. Dwa punkty widokowe, zabytki architektury ludowej w Lipkach, mauzoleum w Treblince, miejsca związane ze sławnymi literatami: Marią Dąbrowską i Edwardem Szymańskim  

0.0. Treblinka I – żwirowisko. Dojście szlakiem 17 z Małkinii lub z Prostyni (17a)- ok. 10 km. W prawo przez widne bory suche. Po 1.5 km z prawej dochodzi z jaru wariant 17a z Prostyni.  Po prawej gęstszy bór czernicowo- wrzosowy z podszytem. Za przestojem starych sosen brzezina.

3.5. Jasieniec, w pobliżu szlaku opuszczony dworek. Przecinamy obszar zalesionego już i powoli zarastającego pożarowiska sprzed kilkunastu lat o szerokości ponad 2 km. Uciążliwe piaski.

4.6. Majdan Kosowski, opuszczamy szlak i skręcamy w lewo przy szkielecie bunkra i kapliczce z napisem gwarą. Przy drodze trzy wysokie jałowce i pomnikowa lipa przy drewnianej zagrodzie. Mijamy zalesione tereny wsi Kwestia: młode bory, interesujące murawy, dużo jałowców.

5.6. Kwestia, poprzeczna droga ze wsi Maliszewa do Bojewa, w prawo biegnie szlak 17. Prosto najbardziej piaszczystą drogą do rozdroża przed zagrodami Nowych Lipek (jałowce). Tu ukośnie w lewo na stok wzgórza, zajmowanego przez ugory, brzezinki, poletka orne.

7.4. Wzgórze 140 (przed zakrętem drogi na wschód), bliżej stoku malowniczy widok na wieś Nowe Lipki, morze lasów i teren opadający ku Bugowi pod Brok.

     Można iść stąd dalej przez bór do linii wysokiego napięcia, skąd kierować się na pd. przez lasy porastające mocno sfałdowany teren wydmowy(głównie bory w młodym i średnim wieku) do Podborza (ok. 4km), a stamtąd wrócić do Starych Lipek „głównym”  traktem (3km). W lasach tych jest bez dobrej mapy mylnie, niedawno miejscowi strażacy godzinami szukali miejscowego dziadka, który zabłądził w tej okolicy. Nietrudno nawet o spotkanie z łosiem. W  Podborzu, jednej z kilku „leśnych”  kolonii Lipek, złożonej z kilku drewnianych chat na polanie, w czasie akcji Burza zgromadziło się 300 akowców.

 Ze wzgórza należy zejść do wsi, cofnąć się w prawo za zakręt i dojść do skrzyżowania z drogą, którą szliśmy z Kwestii. W nią w lewo dłuższy czas na pd. przez bory do otwartej przestrzeni na stoku przed Lipkami.

10.4. Wzgórze 138.8m. Kolejny rozległy widok na lasy w dolinie Ugoszczy. Schodzimy piaszczystą drogą do rozdroża, gdzie w prawo, obok wydemek z rosochatymi sosnami do drewnianej willi z pięknym ogrodem (modrzewie, świerki). W lewo przez przekop wydmy do wsi i skrzyżowania.

12.1. Stare Lipki. Prosto do mostu na Ugoszczy (w rozlewisku letnie kąpielisko) szlak 16; w prawo asfaltem do przystanku i sklepu obok dwóch starych chat z rzeźbionymi nadokiennikami i stodoły ze strzechą.  O Lipkach więcej w opisie szl. 16; w dni wolne jeden (!) autobus do Sadownego.  

      Z Lipek można kierować się za most i szosą przez pięknie podszyty starodrzew sosnowy do gminnego Stoczka (4km), skąd łatwiej o autobusy. http://www.stoczek.net.pl/

    

    Stoczekto duża wieś na Równinie Wołomińskiej, 15 km na wschód od Łochowa, z neoromańskim kościołem (koniec XIX w.) wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego i drewnianą plebanią z XIX w. Na cmentarzu znajduje się kaplica – dawny kościół z 1724 r. oraz groby żołnierzy poległych w 1939 roku. Podłużny rynek z zadrzewionym skwerem; na starodrzewiu przy szkole duża kolonia gawronów. Pierwotna nazwa miejscowości brzmiała - Miednik. W 1378 roku książę mazowiecki Siemowit III (zm. 1381) nadał prawo chełmińskie dla tej wsi, która była wówczas własnością "urodzonego" Wawrzyńca Pieńka. W pobliżu starej osady w 1482 roku powstała - zdaniem niektórych - druga o nazwie Stoczek, założona przez miejscowego dziedzica Stanisława Wąsowskiego (1462-1529), która z czasem wyparła wcześniejszą. W aktach kościelnych z 1518 roku pojawia się jeszcze określenie: Miednik czyli Stoczek. W czasie okupacji Niemcy utoworzyli w Stoczku getto. W latach 1938-42 mieszkał tu w rodzinnym domu żony Edward Szymański (1907-43), poeta nurtu rewolucyjnego dwudziestolecia międzywojennego, współredaktor „Szpilek”, działacz PPS. 

czwartek, 03 kwietnia 2008, gajowy771

Polecane wpisy